top of page

U kunt ons steunen door een gift te storten of toe te treden tot onze vereniging.

don
rejoindre

Een gift storten

U kunt onze werking steunen door een gift te storten op ons bankrekeningnummer BE29 0017 0983 5164 met als mededeling: "Gift".

Als u uw gift fiscaal aftrekbaar wil maken, dan kunt u storten op de bankrekening  BE68.2100.6735.5034 van onze partner "Équipes d'Entraide de Saint-Vincent-de-Paul", met als mededeling : "Project De Nieuwe 150".  Vanaf een minimumbedrag van 40 € over het hele jaar zult u een fiscaal attest ontvangen.    

Kom erbij

Wilt u onze werking actief steunen? Stel u dan kandidaat om lid te worden van onze vereniging en de algemene vergaderingen bij te wonen. Wilt u deelnemen aan het bestuur en het beheer van onze administratie?

 

Stel u dan kandidaat als lid van de raad van bestuur.
 

Elke briefwisseling hierover kan worden verzonden aan Oliver Lendo, directeur.

bottom of page