Verenigingen en overheidsdiensten

Om deze doelstellingen te bereiken, ging De Nieuwe 150 verschillende partnerschappen aan met instellingen of diensten in de daklozensector en Jeugdhulp die zich in het bijzonder bezighouden met gezinnen en personen die zich in een crisis- of sociale noodsituatie bevinden.  Het zijn deze instellingen of diensten die de kandidaat-huurders naar ons doorsturen of die ons op een pluridisiciplinaire manier helpen bij de begeleiding van de huurders.

 

Onze vereniging werkt ook in een netwerk met de verenigingssector en de overheidsdiensten:

 • Association Internationale des Charités: internationaal humanitair platform dat in de 17 eeuw werd opgericht door Sint-Vincentius a Paulo, bestaande uit sociale en caritatieve verenigingen.

 • Bico-federatie: Brusselse federatie van de vzw's die hulp bieden aan personen, erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

 • Federatie van de Sociale Verhuurkantoren (FEDSVK).

 • Réseau Santé Diabète Bruxelles: verenigingsplatform dat gezondheid promoot rond de diabetesproblematiek in volkse milieus.  De Nieuwe 150 is een van de stichtende leden.

 

Steun aan huurders

Huurders met financiële moeilijkheden genieten financiële, materiële of voedselhulp zodat ze de primaire behoeften van het gezin kunnen lenigen: voedsel, wasmachine, basismeubilair, enz. 

 

Om dat doel te bereiken doen wij een beroep op partners:    

 • De sociale kruidenier "Les Capucines": verkoop van voedings- en huishoudelijke producten tegen zeer lage prijzen.   

 • Stichting Jacques Creyelman: financiële steun aan kansarme kinderen.   

 • Lucia vzw : financiële steun aan kansarme kinderen. 

 • Oeuvres du Palais Royal: financiële  steun aan kansarme gezinnen.   

 • Société Royale de Philanthropie: financiële steun aan kansarme gezinnen.   

 • SOS Fonds van het Belfius-personeel: financiële steun aan kansarme gezinnen.

 

Erkenningen en subsidies

Onze vereniging ontvangt overheidssubsidies en is op drie vlakken erkend: als sociaal verhuurkantoor, als thuisbegeleidingsdienst en als schuldbemiddelingsdienst.

 

De betrokken overheidsinstanties zijn: 

 • Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, afgekort "GGC".   

 • Brusselse Hoofdstedelijke Regering.  

 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) voor Tewerkstelling 'Actiris'.

 

Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor onze geautoriseerde partners die een toegangscode hebben gekregen.


Neem contact op met Olivier Lendo, directeur, via ons contactformulier, voor uw persoonlijke toegangscode te ontvangen.


Als u al een geregistreerde partner bent, klik dan hier voor toegang tot ons huidige woningaanbod en volg de procedure.

LIJST VAN PARTNERS

 • Accueil Montfort (Onthaaltehuis) Sint-Pieterskerkstraat 12, 1090 Brussel

 • Centrum voor Dringend Onthaal Ariane (VZW) | Luttrebruglaan 132, 1190 Brussel

 • Centrum voor preventie van huiselijk en gezinsgeweld (Onthaaltehuis) Slachthuislaan 27-28, 1000 Brussel

 • Het Ziekenhuiscentrum Jean Titeca (CHJT - Psychiatrisch ziekenhuis) | Luzernestraat 11, 1030 Brussel

 • OCMW van de Stad Brussel (Woonservice) | Hoogstraat 296, 1000 Brussel

 • OCMW van Sint-Gillis (Begeleid wonen service) | Fernand Bernierstraat 40, 1060 Brussel

 • Diogènes vzw (Straathoekwerkers) | Ninoofseplein, 1000 Brussel

 • Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (Sociale dienst van de regionale directie van woninginspectie) | CCN Noordstation Vooruitgangstraat 80, 1035 Brussel

 • Stichting voor morele hulp (Bijstand aan familieleden van gevangenen, gedetineerden en ex-gedetineerden) | Stalingradlaan 54, 1000 Brussel

 • Home Victor Du Pré, Œuvre de l’Hospitalité (Onthaaltehuis) Timmerliedenstraat 5, 1000 Brussel

 • Info Deaf Brussel | Brugmannlaan 76, 1180 Brussel

 • Interstices vzw– CHU St-Pierre, Verslaving Ouderschap sector | Hoogstraat 322, 1000 Brussel

 • Het « Maison d’Acceuil Socio-Sanitaire » (M.A.S.S.) van Brussel (Onthaaltehuis) | Rue de Woeringen 16-18, 1000 Brussels

 • Het Opvanghuis Brussel (Tijdelijke huisvesting en multidisciplinaire ondersteuning aan LGBTQI+ jongeren die na hun vlucht uit de gezinswoning of na hun seksuele geaardheid of genderidentiteit te zijn uitgezet aan hun lot worden overgelaten.) | Schoon Uitzichtlaan 35, 1180 Brussel

 • Lhiving vzw (Begeleiding voor mensen met een ernstige/chronische ziekte) | Poolstraat 2, 1210 Brussel

 • Onthaaltehuis @Home (Huisvesting voor jongeren van 18 tot 25 jaar) | Koningslaan 190, 1190 Brussel

 • Chèvrefeuille onthaaltehuis | Lesbroussartstraat 104-106, 1050 Brussel

 • Escale onthaaltehuis | Loixplein 20, 1060 Brussel

 • Le chant d’oiseau onthaaltehuis | Vogelzang 42, 1150 Brussel

 • Spullenhulp onthaaltehuis | Provooststraat 30-32, 1050 Brussel 

 • Open Deur onthaaltehuis | Kogelstraat 30, 1000 Brussel

 • Groenstraat onthaaltehuis | Groenstraat 42, 1210 Brussel

 • Talita onthaaltehuis | Vlierwijk 3, 1000 Brussel

 • S.A.I.E. Intersection (Overgang van minderjarigen naar onafhankelijkheid) | Médoristraat 70, 1020 Brussel

 • Samusocial Brussel | Vestje 5, 1000 Brussel

 • Jeugdondersteunende dienst | Birminghamstraat 60, 1080 Brussel

 • Gerechtelijke beschermingsdienst | Birminghamstraat 68, 1080 Brussel

 • Rizome-Brussel Werk voor sociale wederaanpassing | Anspachlaan 41, Brussel

 • Transit vzw (Noodopvang en opvangcentrum, met een lage drempel toegang) | Stephensonstraat 96, 1000 Brussel

 

Woningaanvraag

De Nieuwe 150

Hoogstraat, 150

1000 Brussel

KBO 0419 083 748

Logo_asbl_deNieuwe150_DEF_nl1.png

Bankrekening: BE29 0017 0983 5164

U KUNT CONTACT MET ONS OPNEMEN VIA HET ONDERSTAANDE FORMULIER:

© 2020DeNieuwe150VZW