top of page

Verenigingen en overheidsdiensten

Om deze doelstellingen te bereiken, ging De Nieuwe 150 verschillende partnerschappen aan met instellingen of diensten in de daklozensector en Jeugdhulp die zich in het bijzonder bezighouden met gezinnen en personen die zich in een crisis- of sociale noodsituatie bevinden.  Het zijn deze instellingen of diensten die de kandidaat-huurders naar ons doorsturen of die ons op een pluridisiciplinaire manier helpen bij de begeleiding van de huurders.

 

Onze vereniging werkt ook in een netwerk met de verenigingssector en de overheidsdiensten:

 • Association Internationale des Charités: internationaal humanitair platform dat in de 17 eeuw werd opgericht door Sint-Vincentius a Paulo, bestaande uit sociale en caritatieve verenigingen.

 • Bico-federatie: Brusselse federatie van de vzw's die hulp bieden aan personen, erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

 • Federatie van de Sociale Verhuurkantoren (FEDSVK).

 • Réseau Santé Diabète Bruxelles: verenigingsplatform dat gezondheid promoot rond de diabetesproblematiek in volkse milieus.  De Nieuwe 150 is een van de stichtende leden.

Partenaires associatifs et publics

Steun aan huurders

Huurders met financiële moeilijkheden genieten financiële, materiële of voedselhulp zodat ze de primaire behoeften van het gezin kunnen lenigen: voedsel, wasmachine, basismeubilair, enz. 

 

Om dat doel te bereiken doen wij een beroep op partners:    

 • De sociale kruidenier "Les Capucines": verkoop van voedings- en huishoudelijke producten tegen zeer lage prijzen.   

 • Stichting Jacques Creyelman: financiële steun aan kansarme kinderen.   

 • Lucia vzw : financiële steun aan kansarme kinderen. 

 • Oeuvres du Palais Royal: financiële  steun aan kansarme gezinnen.   

 • Société Royale de Philanthropie: financiële steun aan kansarme gezinnen.   

 • SOS Fonds van het Belfius-personeel: financiële steun aan kansarme gezinnen.

Aides aux locataires

Erkenningen en subsidies

Onze vereniging ontvangt overheidssubsidies en is op drie vlakken erkend: als sociaal verhuurkantoor, als thuisbegeleidingsdienst en als schuldbemiddelingsdienst.

 

De betrokken overheidsinstanties zijn: 

 • Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, afgekort "GGC".   

 • Brusselse Hoofdstedelijke Regering.  

 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) voor Tewerkstelling 'Actiris'.

Agréments et subsides

Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor onze geautoriseerde partners die een toegangscode hebben gekregen.


Neem contact op met Olivier Lendo, directeur, via ons contactformulier, voor uw persoonlijke toegangscode te ontvangen.


Als u al een geregistreerde partner bent, klik dan hier voor toegang tot ons huidige woningaanbod en volg de procedure.

Lijst van onze partners

1. ACCUEIL MONTFORT, een erkend onthaaltehuis met maatschappelijke zetel te 1090 Brussel, Sint-Pietersstraat 12.

2. ALIAS, een door de COCOM, COCOF en INAMI erkende psycho-medisch-sociale hulpdienst, met maatschappelijke zetel in Kolenmarktstraat 33, 1000 Brussel.

3. BRU4HOME, een intersectoraal netwerk voor het vinden en behouden van huisvesting voor mensen in kwetsbare situaties, gevestigd in 1000 Brussel, Verenigingstraat 15.

 • Abaka, Centrum voor crisis- en niet-verplichte hulp aan adolescenten, Goffartstraat 105, 1050 Elsene.

 • L'Autre lieu, initiatief voor sociale huisvesting, Sleutelstraat 5, 1000 Brussel.

 • C.A.S.M.U., initiatief voor sociale huisvesting, Auguste Lambiottestraat 133, 1030 Schaarbeek.

 • Diogenes, dienst straatwerk, Ninoofplein 10, 1000 Brussel.

 • Entre Autres, initiatief voor sociale huisvesting, Remy Soetensstraat 5, 1090 Jette.

 • Festina Lente, initiatief voor beschermd wonen, Souverainestraat 73, 1050 Elsene.

 • Infirmiers de Rue, medisch-sociale organisatie, Gheudestraat 21/25/4, 1070 Anderlecht

 • Le Bataclan, dienst voor personen met een handicap, Generaal Bernheimlaan 31, 1040 Brussel.

 • Het LAMA-project, therapeutische begeleiding van drugsverslaafden in een stedelijke omgeving, Gheudestraat 47, 1070 Anderlecht.

 • Clinique Sans Souci, particulier psychiatrisch ziekenhuis, Tentoonstellingslaan 218, 1090 Jette.

 • Centre Hospitalier Jean Titeca, particulier psychiatrisch ziekenhuis, Luzernestraat 1, 1030 Schaarbeek.

 • Mandragora, initiatief voor beschermde huisvesting, Rue Souveraine 73, 1050 Elsene.

 • Psycho-Sociaal Centrum Sint-Alexius, psychiatrische thuiszorg, Gewijde Boomstraat 102, 1050 Elsene.

 • Samusocial Brussel, stedelijke sociale nooddienst voor mensen zonder woning, Poincarélaan 68-70, 1070 Brussel.

 • Similes Brussel, steun voor familieleden van mensen met psychische problemen,

 • SMES, project Housing First, Maria Malibranstraat 49, 1050 Elsene.

 • Rizome-BXL, sociale bijstand en psychologische ondersteuning voor gedetineerden in voorlopige hechtenis, ex-gedetineerden of voorwaardelijk vrijgestelden en hun familie, Anspachlaan 41, 1000 Brussel.

 • Brussels Platform Geestelijke Gezondheid, overlegplatform, Verenigingsstraat 15, 1000 Brussel.

4. BRU-STARS, Brussels netwerk voor geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren met zetel te 1080 Molenbeek, Leopold II-laan 184-D.

5. CENTRE DE PRÉVENTION DES VIOLENCES CONJUGALES ET FAMILIALES (CPVCF) (Centrum voor de preventie van huiselijk geweld), Koloniënstraat nr. 11, 1000 Brussel.

6. CENTRUM VOOR NOODOPVANG ARIANE vzw, met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst, Luttrebruglaan nr.132.

7. D.U.N.E. Dépannage d'urgence de nuit et échanges (Noodreparatie en vervanging ’s nachts), afgekort D.U.N.E., gevestigd te 1060 Brussel, Henri Jasparlaan nr. 124.

8. INFO-SOURDS DE BRUXELLES (afgekort I.S.B.), hulpdienst, met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst, Brugmannlaan nr. 76.

9. L'ÉQUIPE, via haar dienst LA PIÈCE, een door de COCOF erkend functioneel revalidatiecentrum (therapeutische gemeenschap), met zetel te 1060 Brussel, Muntstraat 71.

10. LE FOYER GEORGES MOTTE, erkend onthaaltehuis, onderdeel van de SOCIALE WERKEN VAN HET LEGER DES HEILS IN BELGIË, met zetel te 1000 Brussel, Ieperlaan 24.

11. LE NEW SAMUSOCIAL, stedelijk sociaal noodplan voor mensen zonder woning, gevestigd in 1070 Anderlecht, Poincarélaan n°68-70.

12. LES AMIS D'ACCOMPAGNER (afgekort ACCOMPAGNER), een door de COCOM erkend centrum voor persoonlijke bijstand, met maatschappelijke zetel te 1081 Brussel, Bravesstraat 21, en exploitatiezetel te 1081 Koekelberg, Emile Sergijselsstraat 23.

13. MAMANS SOLOEOTOP, een niet-erkende hulp- en begeleidingsdienst voor eenoudergezinnen met en zonder rechten, statutair “Les Parents soulagés” genaamd, met maatschappelijke zetel te 1190 Brussel, Sint-Denisstraat nr. 276

14. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN van Stad Brussel, Huisvestingsdienst, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat nr. 298a.

 

15. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN van de gemeente Sint-Gillis, Huisvestingssector, met maatschappelijke zetel te 1060 Sint-Gillis, Fernand Bernierstraat nr. 40.

 

16. RÉSEAU DE PRÉVENTION À LA RÉCIDIVE, eenheid RePR van de gemeente Schaarbeek, dienst voor bijstand aan justitiabelen, met zetel te 1030 Schaarbeek, Paleisstraat nr. 44.

17. SPULLENHULP, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Amerikaansestraat 101, bestaande uit UN TOIT À SOI (UTAS), een COCOM-erkende thuisbegeleidingsdienst, MAISON D'ACCUEIL PRÉVOT, een COCOM-erkend tehuis voor mannen, MAISON D'ACCUEIL PARENTÉ, een COCOM-erkend tehuis voor vrouwen met kinderen, @HOME 18-24, een COCOM-erkend tehuis voor jongeren, L'AIRE DE RIEN, een COCOM-erkend kinderdagverblijf.

 

18. OUTRE-MER, een sociaal-educatieve hulpdienst (S.A.S.E.) erkend door de Federatie Wallonië-Brussel, met zetel in 1000 Brussel, Slachthuislaan 28.

19. POUR LA SOLIDARITÉ, een jeugdhulpdienst gevestigd in 1060 Brussel, Coenraetsstraat 66.

20. RIZOME-BXL, sociale bijstand en psychologische ondersteuning voor gedetineerden in voorlopige hechtenis, ex-gedetineerden of voorwaardelijk vrijgestelden en hun familie, Anspachlaan 41, 1000 Brussel.

21. LEVENSADEM, een niet-erkende onthaaltehuis voor moeders in moeilijkheden, met zetel te 1180 Brussel, Frélaan 204.

22. TALITA, erkend onthaaltehuis voor vrouwen en kinderen, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Vlierwijk 3.

23. YEMAYA, erkend opvangtehuis voor vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van huiselijk en familiaal geweld, met maatschappelijke zetel in de Marcqstraat 25, 1000 Brussel.

Demande de logement

Woningaanvraag

bottom of page