Huisvesten om vooruit te helpen 

Onze geschiedenis

In de jaren 1830-1840 zijn de leefomstandigheden in de Brusselse Marollenwijk bijzonder hard.  De kleine woningen zijn overbevolkt. De comfortvoorwaarden zijn minimaal. Er is slechts één fontein om tientallen gezinnen van water te voorzien.  Overal heerst armoede, met alle onvermijdelijke gevolgen van dien: ziekte, prostitutie, bedelarij, geweld.  De kindersterfte is bijzonder hoog.  In 1832 raast een cholera-epidemie over Frankrijk en België.  De overbevolkte 'kuip' van Brussel wordt zwaar getroffen.  Honderden kinderen verliezen hun ouders.  Het duurt nog tot 1844 voordat vier Franse Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul in Brussel een weeshuis stichten in de Hoogstraat, op het huidige nummer 150.  De zusters vangen er 90 weeskinderen op. Omdat de grote weeshuizen echter niet meer voldoen aan de nieuwe wet op de Jeugdbescherming (1968), besluiten De Dochters der Liefde in 1977 om het weeshuis te sluiten.  In 1978 wordt een nieuwe vereniging opgericht die de leegstaande gebouwen zal omvormen tot sociale woningen:  De Nieuwe 150.  Deze vereniging vangt nog altijd 'kinderen van de rechter' op, maar huisvest ze samen met hun familie.

Onze opdracht

De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot het oplossen, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, van de problemen van huisvesting van kroostrijke gezinnen, inzonderheid van de minst bedeelden onder hen, alsmede van personen die zich in een crisissituatie bevinden.  Bovendien en voorkomend geval zorgt de vereniging ervoor die personen en gezinnen hetzij zelf, hetzij door bemiddeling van derden, een sociale educatieve geneeskundige, culturele en psychologische begeleiding te verzekeren. (Statuten - Artikel 2)

 
 
 

Zeer toegankelijke woningen 

Onze vereniging draagt actief bij tot de herhuisvesting van kroostrijke gezinnen en personen die geen dak meer boven hun hoofd hebben of zich in een sociale noodsituatie bevinden.

 

Onze woningen zijn bestemd voor een publiek met meervoudige problematieken die moeilijk kunnen worden doorverwezen naar traditionele opvangstructuren en de huurders worden thuis begeleid.  Wij bieden onze huurders een zo onvoorwaardelijk mogelijk rechtstreekse toegang aan tot de woningen, ook de daklozen die op straat leven. Wij verbinden ons ertoe om hen te begeleiden bij de correcte bewoning van deze woning en om ze te helpen om een blijvende en voldoende zelfredzaamheid te verwerven.

 

Een fatsoenlijke en comfortabele woning helpt deze mensen om zich te herpakken, ook als de armoede vele wonden heeft geslagen en onherstelbaar lijkt.

 

Huisvesten om vooruit te helpen

De waardigheid van iedere persoon, en vooral van de zwakste kansarmen, staat centraal in onze visie. Waardigheid is voor ons geen theorie of ideologie, maar zet ons aan tot actie en strijd.

Wij willen de globale herontwikkeling van de persoon aanmoedigen en ondersteunen, vooral als zijn waardigheid en creativiteit worden beknot door armoede.

Wij willen ieder mens en de hele mens vooruit helpen volgens elkaar aanvullende, individuele en collectieve, fysieke en mentale, materiële en culturele perspectieven, voor elk aspect van de wereld die ons omringt.

Wat ons drijft

Waardigheid en emancipatie van de persoon

Respect voor de ander en voor zichzelf

Altruïsme en persoonlijke inzet

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Solidariteit en sociale rechtvaardigheid

De waarden van het leven en van het gezin

De waarde van inspanning en arbeid

Achting voor de zwaksten

 
 

De Nieuwe 150

Hoogstraat, 150

1000 Brussel

KBO 0419 083 748

Logo_asbl_deNieuwe150_DEF_nl1.png

Bankrekening: BE29 0017 0983 5164

U KUNT CONTACT MET ONS OPNEMEN VIA HET ONDERSTAANDE FORMULIER:

© 2020DeNieuwe150VZW